VivaScope 1500

VivaScope 1500 Laserowy mikroskop konfokalny jest nowoczesną odmianą mikroskopu fluorescencyjnego, w którym źródło światła stanowi laser. Umożliwia to dokonywanie tzw. przekrojów optycznych preparatu, ponieważ urządzenie analizuje światło pochodzące z jednej płaszczyzny, eliminując światło docierające z warstw położonych wyżej lub niżej. Różnica między Vivascope a zwykłymi mikroskopami, nawet fluorescencyjnymi polega na tym, że dzięki mikroskopowi konfokalnemu otrzymujemy obraz o lepszej rozdzielczości i kontraście.

Mikroskopia konfokalna pozwala na nieinwazyjne obrazowanie struktur skóry z rozdzielczością na poziomie 0.5-1.0 μm w płaszczyźnie poprzecznej i 4-5 μm w osiowej, na głębokość do 200 - 300 μm, co odpowiada poziomowi warstwy brodawkowej zdrowej skóry. Elementy skóry takie jak melanina i melanosomy stanowią duże źródło kontrastu w obrazowaniu budowy skóry, potwierdzając potencjał tej technologii w zastosowaniach dermatologicznych w szczególności dla oceny zmian barwnikowych. Obserwowane struktury cytologiczne oraz architektura komórki pozwalają na identyfikację cech charakterystycznych dla takich zmian jak common nevi, atypical nevi, actinic keratosis oraz malignant melanoma. Użycie skanującego, laserowego mikroskopu konfokalnego znacznie poprawia trafność diagnozy w dermatologii onkologicznej, jak również pomaga poznać biologie skóry.

Więcej