Europejski Fundusz Społeczny

Badania prenatalne i koordynowana opieka nad kobietami w ciąży szansą na zwiększenie wykrywalności wad wrodzonych i rozwojowych

Anna Pogorzelska-Antkowiak Indywidualna Opieka Specjalistyczna Praktyka Lekarska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EsteDerm Estetyka i Dermatologii Estetycznej i Chirurgii realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Badania prenatalne i koordynowana opieka nad kobietami w ciąży szansą na zwiększenie wykrywalności wad wrodzonych i rozwojowych”.

Celem projektu jest: Wzrost dostępności do opieki perinatalnej na terenie woj. śląskiego, a tym samym poprawa zdrowia i zmniejszenie nierówności w zdrowiu. Zadania w projekcie obejmują badania prenatalne, konsultacje specjalistyczne w przypadku podejrzenia wady u płodu, szkolenia dla personelu medycznego, w tym POZ. Projekt zakłada objęcie badaniami prenatalnymi kobiet ciężarnych, które nie kwalifikują się do Programu Badań Prenatalnych, zamieszkują woj. śląskie i których wiek ciążowy nie przekracza 20 tc, w tym kobiet zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt zakłada także edukację personelu medycznego, co wpłynie m.in. na wzrost liczby edukatorów medycznych. Badaniami prenatalnymi objętych zostanie 3.360 kobiet, w tym 210 kobiet zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem, działaniami edukacyjnymi objęte zostaną 22 os.
Realizacja: 09.2018-12.2020 r.

Planowane efekty:
- objęcie 3 360 kobiet badaniami prenatalnymi (badanie ultrasonograficzne i badanie biochemiczne w I i II trymestrze ciąży, komputerowa ocena ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowych płodu w I trymestrze oraz konsultacje specjalistyczne w przypadku podejrzenia wady u płodu)
- objęcie 22 osób będących personelem medycznym szkoleniami zakresu podniesienia świadomości personelu medycznego w zakresie potrzeby przeprowadzania badań prenatalnych oraz w obszarze opieki okołoporodowej i opieki nad dzieckiem z wykrytą wadą rozwojową.

Wartość projektu: 2 152 013,40PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 001 372,46 PLN