ESTEDERM

Aktualności

Anna Pogorzelska-Antkowiak Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EsteDerm Estetyka i Dermatologii Estetycznej i Chirurgii realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Badania prenatalne i koordynowana opieka nad kobietami w ciąży szansą na zwiększenie wykrywalności wad wrodzonych i rozwojowych”.

 

Celem projektu jest: Wzrost dostępności do opieki perinatalnej na terenie woj. śląskiego, a tym samym poprawa zdrowia i zmniejszenie nierówności w zdrowiu. Zadania w projekcie obejmują badania prenatalne, konsultacje specjalistyczne w przypadku podejrzenia wady u płodu, szkolenia dla personelu medycznego, w tym POZ. Projekt zakłada objęcie badaniami prenatalnymi kobiet ciężarnych, które nie kwalifikują się do Programu Badań Prenatalnych,

zamieszkują woj. śląskie i których wiek ciążowy nie przekracza 20 tc, w tym kobiet zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt zakłada także edukację personelu medycznego, co wpłynie m.in. na wzrost liczby edukatorów medycznych.

Badaniami prenatalnymi objętych zostanie 1850 kobiet, w tym 210 kobiet zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem, działaniami edukacyjnymi objęte zostaną 21 os.

Realizacja: 09.2018-12.2021 r.

 

Planowane efekty:

– objęcie 1850 kobiet badaniami prenatalnymi (badanie ultrasonograficzne i badanie biochemiczne w I i II trymestrze ciąży, komputerowa ocena ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowych płodu w I trymestrze oraz konsultacje specjalistyczne w przypadku podejrzenia wady u płodu)

– objęcie 21 osób będących personelem medycznym szkoleniami zakresu podniesienia świadomości personelu medycznego w zakresie potrzeby przeprowadzania badań prenatalnych oraz w obszarze opieki okołoporodowej i opieki nad dzieckiem z wykrytą wadą rozwojową.

Wartość projektu:  1 318 447,20 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich:   1 226 155,89 PLN

Deeper CHIRP+ Najtaniej

Produkty karpiowe Genesis Carp, Katran, Synapse.

kontakt

skontaktuj się z estederm

tychy

al. bielska 135b/17

telefon
(32) 726 74 50

skoczów

wałowa 3

telefon/fax
(33) 851 03 22
Tychy - Przejdź do mapy google
Skoczów - Przejdź do mapy google